Testosteronpreparat kan öka risken för hjärtinfarkt och stroke

Testosteronpreparat används idag i många träningssammanhang och användandet ser bara ut att öka. Därför kräver FDA att det ska finnas en varningstext på dessa preparat, eftersom testosteronpreparat kan öka risken för hjärtinfarkt och stroke.


Utbredningen av testosteron ökar ständigt på grund av att många tar medlen för att få mer energi, muskelmassa och sexuell förmåga.

Något som den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, vill stoppa då de anser att testosteronpreparat bara bör användas vid medicinska skäl.

Därför kräver FDA bland annat att det bör finnas varningstexter på preparaten som berättar att det kan finnas en viss ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke när man använder medlen. Och att den som skriver ut preparaten ska informera patienten om eventuella risker.

I EU ser man dock annorlunda på problemet där man istället endast vill varna de som redan löper en större risk för hjärt- och kärlsjukdom.