Ämnesomsättning

Så fungerar din ämnesomsättning (metabolism): Vad som sker i cellerna, hur din kropp använder energi och hur yttre faktorer kan påverka din basalomsättning.


Ämnesomsättning

Detta är ämnesomsättning

Ämnesomsättning kallas även för metabolism. Det står både för nedbrytandet av olika ämnen (katabolism) och uppbyggande av kroppen (anabolism).

När du äter eller dricker något så bryts detta ner till små slutprodukter som sedan förbränns i dina celler. Förbränningen ger energi. Energin räknas i kalori. En kalori är så mycket energi som krävs för att värma ett gram vatten en grad.

Förbränningen i cellerna kräver syre och ger sedan vatten, koldioxid och energi. Finns det inte tillräckligt med syre får vi mjölksyra. Behövs inte energin så sparas den i form av fett.

Så fördelar din kropp din energi

Det mesta av vår energi från ämnesomsättningen används till basalomsättning – alltså att hålla kroppen igång. Ungefär 50 procent krävs för att kroppen ska klara allt som den behöver för att överleva så som lungor att arbeta, hjärta att slå, celler att delas med mera.

10 procent av vår energi behövs för matspjälkningen.

Utöver basalomsättningen behövs ungefär 30-70 procent av energin för fysisk aktivitet beroende på hur aktiva vi är. Blir vår procenthalt över 100 procent går vi ned i vikt, blir vår procenthalt under 100 procent går vi upp i vikt.

Basalomsättning (BMR)

Hur din basalomsättning ser ut är olika för alla människor och påverkas mycket av kön och ålder. Kvinnor har lägre basalomsättning än män. Dessutom får du lägre basalomsättning med åldern.

Även kroppsform kan spela roll då en person som är lång och smal har en högre basalomsättning. Även gravida, barn och ungdomar har en högre basalomsättning.

Yttre faktorer som påverkar basalomsättningen är hormoner, rökning, kaffe, sömn, kyla, kraftig värme, feber och muskler.